מעבדת סמים – גידול קנבוס

יש שצומח לו שתיל קנבוס תחת צינור המזגן המטפטף, יש כאלו המגדלים מתוך עניין או לצרכים שונים, יש המגדלים בחממות ביתיות מאולתרות או מקצועיות ממש.

החזקת סם בכמות שלא לצריכה עצמית אסורה בישראל. סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים בלשונו:

החזקה ושימוש

7.    (א)  לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברישיון מאת המנהל.

           (ב)  האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

           (ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

כך גם גידול, הכנה, ייצור או הפקת סם – גם אסורים בישראל. סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים כלשונו:

ייצור, הכנה והפקה (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 3) תשמ"ט-1989

6.    לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הרפורמה שחלה בשנים האחרונות בשימוש בקנבוס ולפיה לא יועמד אדם לדין פלילי בגין שימוש עצמי בקנבוס בשלוש הפעמים הראשונות, עלול להיתפס כתחילתה של לגליזציה לסמים "קלים". אלא שמבחינת החוק קנבוס הוא סם בפקודת הסמים והוא אסור. ולכן, חשוב לא להתבלבל ולחשוב שלא מדובר בסם. כך גם בית המשפט מתייחס לדברים.

עונש בגין החזקה וגידול סמים מסוכנים במעבדה:

העונש בגין עבירות של החזקת סמים או גידול סמים ייגזר מכמות הסם, היקף הגידול וההחזקה של הסמים שלא לצריכה עצמית, בשים לב לכמות השתילים ולמשקל הסמים שכבר גדלו, כמו גם להיקף התכנון, הכלים והמשאבים שהושקעו בגידול.

לדוגמא: ברע"פ 4512/15 הרוש נ' מ"י (6.7.2015), נפסק: "ניתן לקבוע, אפוא, כי עונשו של המבקש נגזר, בסופו של יום, על בסיס כלל נסיבות המקרה, ובכללן, אופן הקמת המעבדה; אבזורה של המעבדה; שטחה מתוך שטח המרתף; היקף הייצור; כמות השתילים ומשקל הסם. נסיבות אלו נשקלו לצורך קביעת עונשו של המבקש, ובדין נעשה כן על-ידי הערכאות הקודמות".

באותו עניין הורשע המבקש בעבירה של גידול סמים מסוכנים והחזקה שלא לצריכה עצמית, בכך שהקים מעבדה לייצור הסם במרתפו של בית פרטי אותו שכר, ונמצאו 378 שתילי צמח קנבוס, במשקל כולל של 283.34 גרם נטו, בית משפט השלום גזר, לאור הירתמות של המבקש להליך שיקומי 10 חודשי מאסר בפועל, בית המשפט המחוזי דחה טענה אשר ביקשה להסתמך על המשקל הנמוך של הסמים, תוך שקבע כי "אין לייחס למשקל הקנבוס משמעות מעבר למה שייחס לה בית משפט השלום לאור פוטנציאל הנזק שהיה אמור להיגרם אילו נתפסה המעבדה זמן לא רב לאחר שנתפסה בפועל, דהיינו כחודשיים לאחר הקמתה" ונוכח נסיבותיו האישיות של המבקש וההליך השיקומי שהוא מצוי בעיצומו, הפחית בית המשפט המחוזי את עונשו ל-7 חודשי מאסר לריצוי בפועל, והבקשה לרשות ערעור נדחתה.

דוגמא נוספת היא: רע"פ  5293/18 חכים נ' מדינת ישראל –  הנאשם הורשע בגידול 33 ק"ג סם קנבוס במעבדה ובה ציוד בשווי של כ-150,000 ש"ח אשר הקים בביתו. נקבע מתחם הנע בין 36-12 חודשי מאסר בפועל. הנאשם נדון ל־6 חודשי עבודות שירות משיקולי שיקום. ערעורים לביהמ"ש המחוזי ולבית המשפט העליון נדחו.

תופעת גידול הסמים במעבדות ביתיות

מעבדות הסמים במדינה, מתפשטות "כאש בשדה קוצים". המידע באינטרנט, הקלות ביבוא זרעי קנאביס, הדארקנט, היכולת לרכוש ידע ומיומנות במאמץ מועט ולגדל קנאביס במרפסת או בחדר פנוי משך אנשים רבים לעשות זאת.

בניהם אנשים נורמטיביים, המנהלים חיים נורמטיביים שרוצים לגדל עבור עצמם על מנת לא לרכוש סמים מרשתות חברתיות כמו טלגרס או מסוחרים ברחובות.

חלקם זיהו ביכולת הזו הזדמנות עסקית עבורם.

אלא שכל גידול סם הוא עבירה על החוק. גם אם מדובר בגידול לצורך החזקה ושימוש עצמי וגם אם אותו שתיל או שתילים של קנבוס יפיקו סם בכמות של צריכה עצמית.

הודגש בפסיקה כי אף שרשויות האכיפה מציגות מדיניות אכיפה מקלה יותר לגבי שימוש בקנבוס – השימוש בקנבוס אסור ויש להמשיך להילחם בתופעות של גידול והפצה של סם זה:

"לטעמי זה אינו סם קל אלא סם פחות חמור. ממילא, אין זו המסגרת לבחון את מדיניות רשויות האכיפה. מתוך הנחה שהיא ראויה, הרי שהיא נועדה בעיקר למשתמשים בסם זה לשימוש עצמי, ולא בתדירות גבוהה… מדיניות חדשה זו לא נועדה לעודד הספקה או ייצור של סם, ואין בה לגרוע מהתכלית החברתית של מלחמה נגד התופעות אלו. עולה כי מדיניות הענישה למשתמש העצמי בסם מסוג קנבוס פעם ראשונה לחוד, ומדיניות הענישה למפיץ, לסוחר ולמגדל, ולמסייע להם – לחוד" (ע"פ 5807/17 דרחי נ' מדינת ישראל (18.6.2018))

כל עניין יבחן לנסיבותיו. למשרדנו הצלחות רבות בתחום עבירות הסמים, הכולל סגירת תיקי גידול וסחר בסמים או ענישה שאינה כוללת מאסר.

המלצתנו היא לייעוץ בשלב ראשוני, ככל הניתן בטרם חקירה על עבירות סמים וליווי מקצועי לאורך החקירה, משפט וההליך כולו.

פנו למשרד חיים יואל בת-אל, עו"ד בכל שעה

שיתוף:

מאמרים נוספים

החזקת סכין או אולר

החזקת סכין אסורה על פי החוק. גם אזרחים מן השורה עלולים למצא עצמם בחקירה בגין החזקת סכין ואפילו עומדים לדין בגין אשמה זו. המקרים הנפוצים

זכות השתיקה בחקירה

זכות השתיקה בחקירה

מהי זכות השתיקה? לחשוד בחקירה יש זכות לשתוק ולא להגיב לשאלות העולות בחקירה. המטרה של זכות השתיקה היא להגן על החשוד מפני הפללה עצמית. שהרי

חוק המחשבים – מהי חדירה למחשב?

עבירות רבות מבוצעות היום באמצעות מחשב. פשיעה בדרקנט, העברת כספים, תשלומים במטבעות וירטואליים על סמים או עבירות פליליות אחרות, הלבנת הון, ועוד אלא שחוק המחשבים

השאירו לנו הודעה